[26] Σημεῖα χειμώνων α´,
Ἀστρονομικὸν α´,
Ὀπτικὸν α´,
Περὶ κινήσεως α´,
Περὶ μουσικῆς α´,
Μνημονικὸν α´,
Ἀπορημάτων Ὁμηρικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Ποιητικὰ α´,
Φυσικῶν κατὰ στοιχεῖον λη´,
Ἐπιτεθεαμένων προβλημάτων α´ β´,
Ἐγκυκλίων α´ β´,
Μηχανικὸν α´,
Προβλήματα ἐκ τῶν Δημοκρίτου β´,
Περὶ τῆς λίθου α´,
Παραβολαὶ α´,
Ἄτακτα ιβ´,
Ἐξηγημένα κατὰ γένος ιδ´,
Δικαιώματα α´,
Ὀλυμπιονῖκαι α´,
Πυθιονῖκαι α´,
〈Περὶ〉 μουσικῆς α´,
Πυθικὸς α´,
Πυθιονικῶν ἔλεγχοι α´,
Νῖκαι Διονυσιακαὶ α´,
Περὶ τραγῳδιῶν α´,
Διδασκαλίαι α´,
Παροιμίαι α´,
Νόμοι συσσιτικοὶ α´,
Νόμων α´ β´ γ´ δ´,
Κατηγοριῶν α´,
Περὶ ἑρμηνείας α´,
[26] Σημεῖα χειμώνων α´.
Ἀστρονομικὸν α´.
Ὀπτικὸν α´.
Περὶ κινήσεως α´.
Περὶ μουσικῆς α´.
Μνημονικὸν α´.
Ἀπορημάτων Ὁμηρικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Ποιητικὰ α´.
Φυσικῶν κατὰ στοιχεῖον λη´.
Ἐπιτεθεαμένων προβλημάτων α´ β´.
Ἐγκυκλίων α´ β´.
Μηχανικὸν α´.
Προβλήματα ἐκ τῶν Δημοκρίτου β´.
Περὶ τῆς λίθου α´.
Παραβολαὶ α´.
Ἄτακτα ιβ´.
Ἐξηγημένα κατὰ γένος ιδ´.
Δικαιώματα α´.
Ὀλυμπιονῖκαι α´.
Πυθιονῖκαι 〈α´.
Περὶ> μουσικῆς α´.
Πυθικὸς α´.
Πυθιονικῶν ἔλεγχος α´.
Νῖκαι Διονυσιακαὶ α´.
Περὶ τραγῳδιῶν α´.
Διδασκαλίαι α´.
Παροιμίαι α´.
Νόμοι συσσιτικοὶ α´.
Νόμων α´ β´ γ´ δ´.
Κατηγοριῶν α´.
Περὶ ἑρμηνείας α´.

Σημεῖα χειμώνων α´,
[26] Ἀστρονομικὸν α´,
Ὀπτικὸν α´,
Περὶ κινήσεως α´,
[32420] Περὶ μουσικῆς α´,
Μνημονικὸν α´,
Ἀπορημάτων Ὁμηρικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
〈 Ἀπορήματα〉 ποιητικὰ α´,
Φυσικῶν κατὰ στοιχεῖον λη´,
[32425] Ἐπιτεθεαμένων προβλημάτων α´ β´,
[3251] Ἐγκυκλίων α´ β´,
Μηχανικὸν α´,
Προβλήματα ἐκ τῶν Δημοκρίτου β´,
Περὶ τῆς λίθου α´,
[3255] Παραβολαὶ α´,
Ἄτακτα ιβ´,
Ἐξητασμένα κατὰ γένος ιδ´,
Δικαιώματα α´,
Ὀλυμπιονῖκαι α´,
[32510] Πυθιονῖκαι α´,
〈Περὶ〉 μουσικῆς α´,
Πυθικὸς α´,
Πυθιονικῶν ἔλεγχοι α´,
Νῖκαι Διονυσιακαὶ α´,
[32515] Περὶ τραγῳδιῶν α´,
Διδασκαλίαι α´,
Παροιμίαι α´,
Νόμοι συσσιτικοὶ α´,
Νομ〈ίμ〉ων α´ β´ γ´ δ´,
[32520] Κατηγοριῶν α´,
Περὶ ἑρμηνείας α´,