[25] Συναγωγῆς α´ β´,
Περὶ φύσεως α´ β´ γ´,
Φυσικὸν α´,
Περὶ τῆς Ἀρχυτείου φιλοσοφίας α´ β´ γ´,
Περὶ τῆς Σπευσίππου καὶ Ξενοκράτους α´,
Τὰ ἐκ τοῦ Τιμαίου καὶ τῶν Ἀρχυτείων α´,
Πρὸς τὰ Μελίσσου α´,
Πρὸς τὰ Ἀλκμαίωνος α´,
Πρὸς τοὺς Πυθαγορείους α´,
Πρὸς τὰ Γοργίου α´,
Πρὸς τὰ Ξενοφάνους α´,
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´,
Περὶ τῶν Πυθαγορείων α´,
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´,
Ἀνατομῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Ἐκλογὴ ἀνατομῶν α´,
Ὑπὲρ τῶν συνθέτων ζῴων α´,
Ὑπὲρ τῶν μυθολογουμένων ζῴων α´,
Ὑπὲρ τοῦ μὴ γεννᾶν α´,
Περὶ φυτῶν α´ β´,
Φυσιογνωμονικὸν α´,
Ἰατρικὰ β´,
Περὶ μονάδος α´,
[25] Συναγωγῆς α´ β´.
Περὶ φύσεως α´ β´ γ´.
Φυσικὸν α´.
Περὶ τῆς Ἀρχυτείου φιλοσοφίας α´ β´ γ´.
Περὶ τῆς Σπευσίππου καὶ Ξενοκράτους α´.
Τὰ ἐκ τοῦ Τιμαίου καὶ τῶν Ἀρχυτείων α´.
Πρὸς τὰ Μελίσσου α´.
Πρὸς τὰ Ἀλκμαίωνος α´.
Πρὸς τοὺς Πυθαγορείους α´.
Πρὸς τὰ Γοργίου α´.
Πρὸς τὰ Ξενοφάνους α´.
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´.
Περὶ τῶν Πυθαγορείων α´.
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´.
Ἀνατομῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´.
Ἐκλογὴ ἀνατομῶν α´.
Ὑπὲρ τῶν συνθέτων ζῴων α´,
Ὑπὲρ τῶν μυθολογουμένων ζῴων α´.
Ὑπὲρ τοῦ μὴ γεννᾶν α´.
Περὶ φυτῶν α´ β´.
Φυσιογνωμονικὸν α´.
Ἰατρικὰ β´,
Περὶ μονάδος α´,

Συναγωγῆς α´ β´,
Περὶ φύσεως α´ β´ γ´,
Φυσικὸν α´,
[32320] Περὶ τῆς Ἀρχυτείου φιλοσοφίας α´ β´ γ´,
Περὶ τῆς Σπευσίππου καὶ Ξενοκράτους α´,
Τὰ ἐκ τοῦ Τιμαίου καὶ τῶν Ἀρχυτείων α´,
Πρὸς τὰ Μελίσσου α´,
Πρὸς τὰ Ἀλκμαίωνος α´,
[3241] Πρὸς τοὺς Πυθαγορείους α´,
Πρὸς τὰ Γοργίου α´,
Πρὸς τὰ Ξενοφάνους α´,
Πρὸς τὰ Ζήνωνος α´,
[3245] Περὶ τῶν Πυθαγορείων α´,
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´,
Ἀνατομῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Ἐκλογὴ ἀνατομῶν α´,
Ὑπὲρ τῶν συνθέτων ζῴων α´,
[32410] Ὑπὲρ τῶν μυθολογουμένων ζῴων α´,
Ὑπὲρ τοῦ μὴ γεννᾶν α´,
Περὶ φυτῶν α´ β´,
Φυσιογνωμονικὸν α´,
Ἰατρικὰ β´,
[32415] Περὶ μονάδος α´,