VI A 36

MICH. PSELLOS p. 5 n. 1 Brinkman (Quaest. de dialogis Plat. falso addictis spec., diss. Bonn 1891):
[de Gregorii theologi charactere] παρὰ μὲν Πλάτωνος τὴν διαλογικὴν φράσιν, παρὰ δὲ τοῦ Σωκρατικοῦ Αἰσχίνου τὴν ἐμμελῆ συνθήκην τῶν λέξεων.