[33] Φασὶ δὲ καὶ τὸ εἰς τοὺς Ἐρετριέας τοὺς σαγηνευθέντας αὐτοῦ εἶναι (A. Pal. VII. 259)˙

Εὐβοίης γένος εἰμὲν Ἐρετρικόν, ἄγχι δὲ Σούσων
κείμεθα˙ φεῦ, γαίης ὅσσον ἀφ' ἡμετέρης.

κἀκεῖνο (A. Pal. IX. 39)˙

ἁ Κύπρις Μούσαισι˙ "κοράσια, τὰν Ἀφροδίταν
τιμᾶτ' ἢ τὸν Ἔρωτ' ὔμμιν ἐφοπλίσομαι."
αἱ Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν˙ "Ἄρει τὰ στωμύλα ταῦτα˙
ἡμῖν οὐ πέτεται τοῦτο τὸ παιδάριον."

καὶ ἄλλο (A. Pal. IX. 44)˙

χρυσὸν ἀνὴρ εὑρὼν ἔλιπεν βρόχον˙ αὐτὰρ ὁ χρυσὸν
ὃν λίπεν οὐχ εὑρὼν ἧψεν ὃν εὗρε βρόχον.

[33] Dicono anche che abbia composto quell'epigramma per gli Eretriesi rastrellati con la sagena: 100*

Razza eretriese d'Eubea noi siamo, ma giacciamo vicino a Susa: ah! quanto lontano dalla terra nostra.

E quell'altro: 101*

Cipride disse alle Muse: «Fanciulle, Afrodite onorate, o contro voi Eros io armerò». Le Muse a Cipride: «Per Ares queste arguzie, ma contro noi non vola questo fanciullo».


E l'altro: 102*

Un uomo trovò dell'oro e al suo posto lasciò un laccio, ma l'altro l'oro che aveva lasciato non trovò e col rinvenuto laccio s'impiccò.