I G 16

I G 16 CLEM. ALEX. strom. I, XIV 63, 3-4:
τοῦτον [scil. Anaxagoram] [2] διαδέχεται Ἀρχέλαος, οὗ Σωκράτης διήκουσεν.
[3] ἐκ δ' ἄρα τῶν ἀπέκλινε λαοξόος, ἐννομολέσχης.
[4] Ἑλλήνων ἐπαοιδός,
[5] ὁ Τίμων φησὶν ἐν τοῖς Σίλλοις διὰ τὸ ἀποκεκλικέναι ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἐπὶ [6] τὰ ἠθικά. Σωκράτους δὲ ἀκούσας Ἀντισθένης μὲν ἐκύνισε, Πλάτων δὲ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν ἀνεχώρησε.