III G 1

DIOG. LAERT. II 105:
διάδοχος δ' αὐτοῦ [scil. Phaedonis] Πλείσταινος Ἠλεῖος, καὶ τρίτοι ἀπ' αὐτοῦ οἱ περὶ Μενέδημον τὸν Ἐρετριέα καὶ Ἀσκληπιάδην τὸν Φλιάσιον, μετάγοντες ἀπὸ Στίλπωνος. cf. DIOG. LAERT. II 126 [ = III F 1 et 5] et DIOG. LAERT. VI 90-91 [ = III F 11].