44 B 2. STOB. ecl. I 21, 7 a p. 187, 14. Da Filolao intorno al cosmo:

Tutte le cose sono necessariamente o limitanti o illimitate o limitanti e illimitate. Soltanto cose illimitate 〈o soltanto cose limitanti〉 non ci potrebbero essere11*. Ordunque, essendo evidente che le cose che sono non possono essere composte soltanto da elementi limitanti né soltanto da elementi illimitati, è anche evidente che il cosmo e tutte le cose che sono in esso furono composte da elementi limitanti e da elementi illimitati. Lo prova quanto accade nei fatti: perché ciò che è formato da elementi limitanti è limitato, ciò che è composto da elementi limitanti e da elementi illimitati è illimitato e limitante, ciò che è composto da elementi illimitati apparirà illimitato12*. Cfr. DAMASC. de princ. 50 I 101, 3. Ciò che è, è dal limite e dall'illimite, come dice Platone nel Filebo [23 C] e Filolao nei libri Sulla natura [cfr. A 9].

44 B 2. [B. 47] STOB. Ecl. I 21, 7a [p. 187, 14 Wachsm.] [I 407. 1 App.] Ἐκ τοῦ Φιλολάου περὶ κόσμου.

ἀνάγκα τὰ ἐόντα εἶμεν πάντα ἢ περαίνοντα ἢ ἄπειρα ἢ περαίνοντά τε καὶ ἄπειρα˙ ἄπειρα δὲ μόνονἢ περαίνοντα μόνον> οὔ κα εἴη. ἐπεὶ τοίνυν [I 407. 5 App.] φαίνεται οὔτ' ἐκ περαινόντων πάντων ἐόντα οὔτ' ἐξ ἀπείρων πάντων, δῆλον τἆρα ὅτι ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων ὅ τε κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῶι συναρμόχθη. δηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἔργοις. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐκ περαινόντων περαίνοντι, τὰ δ' ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων [I 407. 10 App.] περαίνοντί τε καὶ οὐ περαίνοντι, τὰ δ' ἐξ ἀπείρων ἄπειρα φανέονται. (Vgl. DAMASC. I 101, 3 Ru. τὸ ὂν ἐκ πέρατος καὶ ἀπείρου, ὡς ἔν τε Φιλήβωι [p. 23 C] λέγει ὁ Πλάτων καὶ Φ. ἐν τοῖς Περὶ φύσεως. Vgl. A 9). Folgen bei STOB. B 4-7.