59 A 7. STRAB. XIV 645. Di Clazomene fu uomo in vista Anassagora il naturalista, che stette insieme ad Anassimene milesio: furono suoi discepoli Archelao il naturalista ed Euripide il poeta. EUSEB. praep. evang. X 14, 13. Archelao in Lampsaco succedette ad Anassagora nella direzione della scuola.
CLEM. ALEX. strom. I 63 [II 40, 2]. Dopo il quale [Anassimene] Anassagora di Clazomene, figlio di Egesibulo: costui trasferì la scuola dalla Ionia ad Atene. Gli succede Archelao, di cui fu discepolo Socrate. [GALEN] hist. phil. 3 [Dox. 599]. [Anassimandro] procurò che Anassimene diventasse guida di Anassagora. Costui, lasciata Mileto, venne ad Atene e per primo spinse Archelao ateniese agli studi filosofici [cfr. 60 A 1-5].
59 A 7. STRAB. XIV 645 Κλαζομένιος δ' ἦν ἀνὴρ ἐπιφανὴς Ἀ. ὁ φυσικός, Ἀναξιμένους ὁμιλητὴς τοῦ Μιλησίου˙ διήκουσαν δὲ τούτου Ἀρχέλαος ὁ φυσικὸς καὶ Εὐριπίδης ὁ ποιητής. EUSEB. P. E. X 14, 13 ὁ δὲ Ἀρχέλαος ἐν Λαμψάκωι διεδέξατο τὴν σχολὴν τοῦ Ἀναξαγόρου. CLEM. Strom. I 63 [II 40, 2 St.] μεθ' ὃν [Anaximenes] [II 8. 40] Ἀ. Ἡγησιβούλου Κλαζομένιος˙ οὗτος μετήγαγεν ἀπὸ τῆς Ἰωνίας Ἀθήναζε τὴν διατριβήν. τοῦτον διαδέχεται Ἀρχέλαος, οὗ Σωκράτης διήκουσεν. [GALEN] Hist. phil. 3 (D. 599) τὸν Ἀναξιμένην ... Ἀναξαγόρου καθηγητὴν γενέσθαι παρεσκεύασεν [Anaximander] οὗτος δὲ τὴν Μίλητον ἀπολελοιπὼς ἧκεν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ Ἀρχέλαον τὸν Ἀθηναῖον πρῶτον εἰς φιλοσοφίαν παρώρμησεν [s. 60 A 1-5].